Κλίβανοι

Ενεργά φίλτρα

SA-260 MB

Sturdy

SA-260 MB

Υγρός κλίβανος κατηγορίας Class B 24 Lt

Τιμή 5.395,00 €
κωδ. STR022
SA-260MA

Sturdy

SA-260MA

Κλίβανος υγράς αποστείρωσης 24lt

Τιμή 4.525,00 €
κωδ. STR009
SA-300 MA

Sturdy

SA-300 MA

Υγρός κλίβανος 40 Lt

Τιμή 7.195,00 €
κωδ. STR023
SA-252F

Sturdy

SA-252F

Κλίβανος υγράς αποστείρωσης 24lt

Τιμή 2.356,00 €
κωδ. STR008
SA-232X

Sturdy

SA-232X

Κλίβανος υγράς αποστείρωσης 16lt

Τιμή 1.488,00 €
κωδ. STR007
SA-232

Sturdy

SA-232

Κλίβανος υγράς αποστείρωσης 16lt

Τιμή 975,00 €
κωδ. STR004
Tau 3000 Vacuum

Tau Steril

Tau 3000 Vacuum

Κλίβανος υγρός με αντλία κενού class B 16Lt

Τιμή 3.265,00 €
κωδ. STR013
TAU 3000

Tau Steril

TAU 3000

Υγρός κλίβανος

Τιμή 2.730,00 €
κωδ. STR012
SA-300 VF

Sturdy

SA-300 VF

Κάθετος κλίβανος υγρής αποστείρωσης 50lt

Τιμή 4.960,00 €
κωδ. STR005
TAU2000

Tau Steril

TAU2000

Τιμή 415,00 €
κωδ. STR001
TAU Portatile

Tau Steril

TAU Portatile

Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης χωρητικότητας 6lt

Τιμή 335,00 €
κωδ. STR002
Tau MINI

Tau Steril

Tau MINI

Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης φορητός, χωρητικότητας 1.5lt

Τιμή 217,00 €
κωδ. STR003
Ultraviol

Tau Steril

Ultraviol

Τιμή 186,00 €
κωδ. STR015
3800

Branson

3800

Ask for Price
κωδ. STR024

Sturdy

Cham-Mate

Σκόνη καθαρισμού υγρού κλιβάνου Cham-Mate

Τιμή 15,00 €
κωδ. STR100X

Sturdy

202-09002-03

Κάλυμα αντίστασης υγρού κλιβάνου 16lt

Τιμή 60,00 €
κωδ. STR200X

Sturdy

909-01010-03

Κάλυμα αντίστασης υγρού κλιβάνου 24lt

Τιμή 80,00 €
κωδ. STR201X

Sturdy

802-01003-01

Σετ σχαρών υγρού κλιβάνου 16lt

Τιμή 185,00 €
κωδ. STR300X

Sturdy

802-01002-01

Σετ σχαρών υγρού κλιβάνου 24lt

Τιμή 225,00 €
κωδ. STR301X

Κουτί αποστείρωσης inox υγρού κλιβάνου 24lt

Τιμή 0,00 €
κωδ. STR401X

Κουτί αποστείρωσης inox υγρού κλιβάνου 16lt

Τιμή 0,00 €
κωδ. STR400X