τραπεζάκια

Ενεργά φίλτρα

MAM 2135

Mixta

MAM 2135

Τιμή 495,00 €
κωδ. TBL052
MTA 2119

Mixta

MTA 2119

Τιμή 485,00 €
κωδ. TBL053
MTA 2118

Mixta

MTA 2118

Τιμή 390,00 €
κωδ. TBL054
MAM 2120

Mixta

MAM 2120

Τιμή 490,00 €
κωδ. TBL055
QUICKSTAR 63 05

Simpex-Objekt

QUICKSTAR 63 05

Τροχήλατο Τραπεζάκι με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 240,00 €
κωδ. TBL003
MENSA I 60 79 201

Simpex-Objekt

MENSA I 60 79 201

Τραπεζάκι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 241,00 €
κωδ. TBL012
AUXILIO MINI I 63 11

Simpex-Objekt

AUXILIO MINI I 63 11

Τροχήλατο Τραπεζάκι με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 250,00 €
κωδ. TBL004
AUXILIO I 63 02

Simpex-Objekt

AUXILIO I 63 02

Τροχήλατο Τραπεζάκι με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 260,00 €
κωδ. TBL006
MENSA IΙ 60 80 201

Simpex-Objekt

MENSA IΙ 60 80 201

Τραπεζάκι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 300,00 €
κωδ. TBL013
SM 0137

Τραπέζι Inox, τροχήλατο

Τιμή 310,00 €
κωδ. TBL010
AUXILIO II 63 03

Simpex-Objekt

AUXILIO II 63 03

Τραπεζάκι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 323,00 €
κωδ. TBL007
CROMOSTAR 63 08

Simpex-Objekt

CROMOSTAR 63 08

Τροχήλατο Τραπεζάκι με σκελετό χρωμίου

Τιμή 330,00 €
κωδ. TBL002
AUXILIO III 63 04

Simpex-Objekt

AUXILIO III 63 04

Τραπεζάκι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 390,00 €
κωδ. TBL008
MENSA IΙΙ 60 81 201

Simpex-Objekt

MENSA IΙΙ 60 81 201

Τραπεζάκι τροχήλατο με μεταλλικό σκελετό

Τιμή 390,00 €
κωδ. TBL014

Simpex-Objekt

AD ACTA 6339

Πύργος τροχήλατος chrome

Τιμή 245,00 €
κωδ. TRL052

Simpex-Objekt

AD ACTA 6336

Πύργος τροχήλατος H/B

Τιμή 200,00 €
κωδ. TRL053