Μονιτορ

Ενεργά φίλτρα

CMS6500

Contec

CMS6500

Φορητό μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων

Τιμή 1.195,00 €
κωδ. MNT012
MD 9012

Meditech

MD 9012

Τιμή 1.495,00 €
κωδ. MNT008
iM12

Biocare

iM12

Τιμή 2.150,00 €
κωδ. MNT015
iM15

Biocare

iM15

Τιμή 2.350,00 €
κωδ. MNT013
Oxima-2

Meditech

Oxima-2

Μόνιτορ πίεσης/οξυμετρίας

Τιμή 615,00 €
κωδ. MNT010

Τιμή 1.085,00 €
κωδ. MNT017